Piotr Pawłowski

Adwokat | Doradca podatkowy

Piotr od kilkunastu lat udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom, organom władzy publicznej, organizacjom non profit oraz obywatelom. Swoją karierę zaczynał jako prawnik w największej polskiej kancelarii prawnej. Od 10 lat jest adwokatem. Wykonuje też zawód doradcy podatkowego.

Uczestniczył w złożonych projektach z zakresu doradztwa regulacyjnego, prawa pracy oraz podatków. Zajmuje się również prawem publicznym. Doradza także w tematyce ochrony danych osobowych.

W latach 2017-2019 był stałym ekspertem Sejmowej Komisji Śledczej ds. Amber Gold. Jest głównym doradcą prawnym Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO).

Każde zagadnienie analizuje wszechstronnie, biorąc pod uwagę skutki nie tylko biznesowe, ale również konsekwencje podatkowe. Lubi przekazywać swoją wiedzę oraz doświadczenia podczas szkoleń i konferencji.

Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu prawa administracyjnego. Ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Za dnia spotkać go można na strzelnicy, a w nocy – pod rozgwieżdżonym niebem na obserwacjach astronomicznych.

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Stałe doradztwo na rzecz Sejmowej komisji Śledczej ds. Amber Gold;
 • Opracowanie procesu zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji  zatrudnienia w związku z pandemią COVID-19 u przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym;
 • Stała obsługa spraw pracowniczych w spółkach prawa handlowego;
 • Prowadzenie sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy;
 • Prowadzenie działań doradczych oraz lobbingowych dla branży ubezpieczeniowej, energetycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej ;
 • Sporządzenie opracowań z zakresu Oceny Skutków Regulacji dla organów władzy publicznej oraz przedstawicielstw organizacji międzynarodowych
 • Przygotowanie dla jednego z ministerstw szkoleń z zakresu prawidłowego przeprowadzania Oceny Skutków Regulacji;
 • Opracowanie projektów aktów prawnych tyczących się wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz usług pomocy społecznej;
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach podatków bezpośrednich i pośrednich;
 • Bieżąca obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, w tym obsługa wydziałów zajmujących się inwestycjami, podatkami oraz zamówieniami publicznymi;
 • Doradztwo prawne co do udzielenia zamówienia publicznego na budowę infrastruktury sportowej za około 10 milionów złotych.

.