Polityka cookies

Polityka Prywatności i Cookies

Informacje Ogólne

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych oraz informacji pochodzących z plików cookies. 

Administrator

Administratorem danych osobowych jest MOYERS Arnaudow Świąder Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp.p. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5, KRS: 0000956998, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213924966. 

Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@moyers.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając list na adres siedziby spółki. 

Podstawa i Cel Przetwarzania Danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne nie tylko do wykonania umowy, ale również do wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach kontaktowych, w tym by poinformować o zmianach przepisów, praktyce organów itp. (np. poprzez wysyłkę newsletterów i alertów). Po rozwiązaniu umowy będziemy przetwarzać dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na wypadek ewentualnych roszczeń). 

Informacje o Odbiorcach Danych Osobowych

Możemy ujawnić dane podmiotom, z którymi współpracujemy w związku z bieżącym wsparciem naszej działalności, w szczególności w związku ze świadczeniem usług IT.  

Okres Przechowywania

Dane są przechowywane przez okres trwania umowy ramowej dotyczącej współpracy, a później w oparciu o terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń i przepisy dotyczące archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przechowujemy do momentu zgłoszenia sprzeciwu.  

Prawa

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie Danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeśli mamy ze sobą współpracować. 

Pozostałe Informacje

W ramach przetwarzania przez nas danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Czym są Pliki Cookies?

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować do niego serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Typy Plików Cookies

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. 

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. 

Możliwe Działania Użytkownika

Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do Twoich urządzeń. W takim przypadku korzystanie z naszej strony będzie możliwe, z zastrzeżeniem tych funkcji, które ze swej istoty wymagają włączonego dostępu plików cookies. Z tego względu zalecamy stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą tego rodzaju plików. 

Cele Wykorzystywania Plików Cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach: 

  • prawidłowego funkcjonowania serwisu, 
  • konfiguracji serwisu i jego poszczególnych funkcji, umożliwiając m.in. weryfikację autentyczności sesji przeglądarki (co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności)
  • rozpoznania urządzenia użytkownika oraz jego lokalizacji, 
  • wyświetlania serwisu w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, 
  • zapamiętania historii stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
  • uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji, 
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług, 
  • analiz, statystyk i badań dotyczących oglądalności serwisu. 

Zmiana Polityki Prywatności i Cookies

Możemy zmienić politykę prywatności i cookies. Aktualną wersję zawsze publikujemy na naszej stronie internetowej.