Krzysztof Krak

Prawnik l Compliance and Business Ethics Advisor

Krzysztof wykorzystuje blisko 26-letnie doświadczenie w organach ścigania, prowadząc audyty śledcze, analizy due dilligence pod kątem ryzyk nadużyć w działalności i relacjach biznesowych oraz w zakresie rozwiązań compliance.

Od lat wspiera podmioty prywatne i publiczne także z innej perspektywy – jako doradca, szkoleniowiec i ekspert. Zajmuje się wdrażaniem procedur i systemów do przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz powadzeniem działań wyjaśniających. Ponadto wdraża i audytuje rozwiązania służące przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom.

W codziennej pracy zajmuje się zagadnieniami zgodności (compliance) w działaniach biznesowych, etyki, konfliktu interesu, nadużyć i korupcji. Doradza, w jaki sposób przeciwdziałać i unikać zagrożeń związanych z korupcją i nadużyciami oraz jakie działania podjąć w przypadku ich wystąpienia.

W realizowanych projektach wykorzystuje swoje doświadczenia analityczne – aby dowiedzieć się, dlaczego i jak rozwiązać problem.

Dzielenie się wiedzą jest jego pasją. Krzysztofa można często spotkać jako prelegenta na konferencjach i wykładowcę na kilku uczelniach wyższych. Jest też autorem wielu publikacji i komentarzy w mediach.

Uwielbia podróże i poznawanie świata. W wolnym czasie jeździ na rowerze, rolkach i nartach oraz biega. Ojciec trójki dzieci, z którymi uwielbia spędzać czas – najbardziej na wspólnym układaniu klocków LEGO.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Opracowanie projektu polskiej metodyki antykorupcyjnej analizy aktów prawnych w ramach programu „Antykorupcyjny monitoring działalności państwa” prowadzonego przez Fundację „Akademia Antykorupcyjna”,
  • Ekspert Regional Anti-Corruption Initiative (RAI) w zakresie whistleblowingu, oceny ryzyka korupcji, etyki i uczciwości w sektorze prywatnym i publicznym, działań śledczych w sprawach korupcji i prania pieniędzy,
  • Prowadzenie szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych m.in. z zakresu ryzyka korupcji, środków przeciwdziałania nadużyciom, metod i technik audytów śledczych, zarządzania systemem zgłoszeń wewnętrznych,
  • Opracowanie regulaminów zgłoszeń wewnętrznych dla sygnalistów dla kilku podmiotów,
  • Opracowanie procedur dla Lex.pl Wolters Kluwer: antykorupcyjna, zapobiegania konfliktowi interesów, otrzymanych lub wręczanych prezentów i innych korzyści przez pracownika, informowania o działaniach korupcyjnych oraz o nieprawidłowościach,
  • Przygotowanie zakresu tematycznego oraz propozycji treści szkoleń e-learningowych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów dla Komisji Antykorupcyjnej w Macedonii,
  • Przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 w podmiotach prywatnych i publicznych,
  • Ekspert techniczny podczas audytów Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 w kliku firmach,
  • Przygotowanie programu szkolenia i materiałów z zakresu etyki i dylematów etycznych w służbie cywilnej dla pracowników służby cywilnej – na zlecenie KPRM,
  • Autor i współautor wielu publikacji m.in.: Wytyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych (prawnych i organizacyjnych) dla JST, Wolters Kluwer 2021; Przepisy antykorupcyjne dotyczące samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer 2021; Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości?, Wydawnictwo Must Read; Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych, Urząd Zamówień Publicznych 2018.