Maria Kanak

Radca Prawny

Maria swoją prawniczą karierę rozpoczęła w Departamencie Ochrony Konkurencji UOKiK (ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora). W Urzędzie spędziła 14 lat i współuczestniczyła w kształtowaniu i realizowaniu polityki ochrony konkurencji państwa.

Następnie związana była z kancelarią prawną jednej z firm konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki oraz jedną z największych polskich kancelarii prawnych, w których doradzała w zakresie prawa konkurencji i konsumentów, przewagi kontraktowej i zatorów płatniczych.

Uważa, że prawo jest narzędziem realizacji celów gospodarczych. Skupia się na wypracowywaniu rozwiązań, które pozostają w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, jednak w sposób możliwie pełny realizują założone cele biznesowe. Systematycznie sięga po rozwiązania niestandardowe, wymagające myślenia typu out of the box. Stoi bowiem na stanowisku, że „stare” schematy nie sprawdzą się w świecie podlegającym ciągłej zmianie.

Dobrze czuje się w roli wykładowcy i nauczyciela. Uważa, że dobre szkolenie to nie wykład, ale interakcja z audytorium. Jednocześnie sama otwarta jest na nową wiedzę i doświadczenia, które z jej perspektywy są niezbędne dla dobrego doradztwa prawnego. Jej zdaniem, dopóki nie zrozumiesz branży i problemu, nie będziesz w stanie wypracować „szytego na miarę” rozwiązania.

Po godzinach rodzic w pełnym wymiarze, zafascynowany psychologią i historią medycyny oraz zwinnym zarządzaniem.

Doświadczenie

Wybrane projekty:

 • Wypracowanie modelu kontraktowania przedsiębiorcy o dominującej pozycji rynkowej z przedsiębiorcami tworzącymi grupę zakupową,
 • Wypracowanie modelu współpracy w ramach grupy zakupowej tworzonej przez rynkowych konkurentów oraz w ramach aptecznej sieci franczyzowej,
 • Prawnokonkurencyjna ocena ofert sprzedażowych przedsiębiorcy o dominującej pozycji rynkowej,
 • Wsparcie w wypracowaniu modelu dystrybucji produktów leczniczych o ograniczonej dostępności rynkowej,
 • Wsparcie w procesie wyboru dystrybutora,
 • Wsparcie w wypracowaniu modelu dystrybucji, w tym opracowanie dokumentu umowy, opartej na zastrzeżeniu wyłączności dla równolegle działających dystrybutorów,
 • Wsparcie w dostosowaniu modelu działania sieci FMCG do nowych wymagań ustawy o przewadze kontraktowej,
 • Bieżące wsparcie sieci FMCG,
 • Analiza treści strony internetowej przedsiębiorcy pod kątem ryzyk konsumenckich,
 • Wsparcie w dostosowaniu dokumentacji wykorzystywanej w relacji z indywidualnymi przedsiębiorcami do wymań prawa konsumentów,
 • Wsparcie w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK w sprawach ochrony konkurencji, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej, jak również wsparcie w wynikłych z tych postępowań postępowaniach sądowych,
 • Przygotowanie przedsiębiorcy na wypadek kontroli lub przeszukania Prezesa UOKiK; wypracowanie reguł i instrukcji działania w tym zakresie oraz szkolenia w obszarze kontroli/przeszukania UOKiK.