Jan Pietraszek

Prawnik | QMS Manager

Jan od kilkunastu lat doradza branży farmaceutycznej, przede wszystkim hurtownikom. Z sukcesami zajmuje się kierowaniem projektami w zakresie uruchomiania nowych hurtowni farmaceutycznych w różnych modelach biznesowych. Na jego koncie można zapisać ponad 25 nowych zezwoleń.

Posiada również bogate doświadczenie w audytowaniu hurtowni farmaceutycznych, operatorów logistycznych, magazynów dystrybucyjnych oraz firm transportowo-spedycyjnych. Lider zespołów wdrożeniowych, członek grup eksperckich.

Jan jest prawnikiem oraz certyfikowanym pełnomocnikiem do spraw zintegrowanych systemów zarządzania jakością. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu dobrze się czuje zarówno w zagadnieniach typowo prawnych, jak i zahaczających o kwestie jakościowe czy techniczno-logistyczne. Nie są mu obce procesy kwalifikacji oraz walidacji dokonywane w hurtowniach farmaceutycznych.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci oraz od ponad 20 lat aktywny uczestnik rajdów terenowych. Poza off-roadem można go spotkać na szlakach żeglarskich Warmii i Mazur.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Opracowanie pakietu dokumentacji jakościowej dla międzynarodowej firmy spedycyjnej będącej również agencją celną,
  • Sporządzanie oraz rewizja umów jakościowych,
  • Czynny udział w grupie tworzącej nowy system skomputeryzowany do obsługi dystrybucji farmaceutycznej,
  • Nadzór oraz koordynowanie prac kilkunastoosobowego zespołu walidującego autorski system skomputeryzowany dla międzynarodowego operatora logistycznego – w zakresie przechowywania, transportu oraz dystrybucji wyrobów medycznych,
  • Przygotowanie krajowych oraz zagranicznych firm transportowych w zakresie spełnienia wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i przygotowanie do ich certyfikacji,
  • Zaprojektowanie nowych rozwiązań w zakresie systemów komputerowych dot. monitorowania warunków środowiskowych,
  • Wsparcie w zakresie automatyzacji centrum dystrybucyjnego w zakresie wyboru odpowiedniej koncepcji,
  • Koordynowanie prac zespołów walidacyjnych ds. systemów skomputeryzowanych (ERP, WMS) oraz interfejsów pomiędzy systemami.