dr Michał Kaczmarski

Prawnik | Compliance, AML, White-collar crime Advisor

Michał jest doktorem nauk prawnych i ekspertem w dziedzinie kryminalistyki. Przed podjęciem współpracy z MOYERS pracował w firmach „wielkiej czwórki” (Accenture, Deloitte, EY, KPMG) uczestnicząc w międzynarodowych projektach doradczych, skupionych wokół problematyki naruszenia amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych oraz zarzutów naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych.

W latach 2012 – 2017 Michał pełnił również funkcję regionalnego compliance menedżera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej, a w latach 2017 – 2020 był prezesem fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, która zajmowała się wdrożeniem w Polsce europejskich przepisów o serializacji produktów leczniczych.

Poza praktyką prawniczą Michał jest adiunktem w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownikiem studiów podyplomowych Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola.

Jego praca doktorska pt.: „Pranie pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce” w roku 2015 otrzymała nagrodę w ramach XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, w kategorii „praca doktorska”.

Michał jest entuzjastą zapasów, brazylijskiego jiu-jitsu praz sportów siłowych, choć można go również spotkać na rowerze szosowym oraz na trasach maratonów i półmaratonów.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, dotyczące zarzutów naruszenia procedur wewnętrznych lub przepisów prawa (tzw. audyty śledcze), w podmiotach z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, usług finansowych, wydobywczej, dystrybucyjnej, budowlanej i wielu innych
  • Wsparcie klientów w sporach z organami regulacyjnymi, zwłaszcza w obszarze zgodności działań instytucji finansowych z przepisami dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu oraz prawidłowości stosowania sankcji międzynarodowych (OFAC, ONZ, Unia Europejska, regulacje krajowe)
  • Udział w międzynarodowych antykorupcyjnych postępowaniach karnych (zwłaszcza w odniesieniu do zarzutów naruszenia amerykańskiej ustawy FCPA, brytyjskiej UK Bribery Act lub francuskiej Sapin)
  • Pomoc prawna wobec członków kadry zarządzającej w związku z zarzutami karnymi działania na szkodę spółki
  • Wdrożenie w Polsce Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków
  • Wdrożenia programów antykorupcyjnych (ABC) oraz programów zarządzania ryzykiem nadużyć (Fraud Risk Management)
  • Wdrożenia krajowe tzw. Dyrektyw AML w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Przygotowanie platformy e-learningowej dot. problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla pracowników regionu CEE w jednej z firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki
  • Przygotowanie szkolenia e-learningowego dla prawników i księgowych w Wielkiej Brytanii w związku z implementacją zapisów ustawy Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)