Filip Dymitrowski

Adwokat

Filip od początku zawodowej kariery skupia się na doradztwie dla szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia. Przed dołączeniem do MOYERS współpracował z warszawską kancelarią specjalizującą się w Life Sciences. Pracował też jako prawnik wewnętrzny w podmiotach leczniczych, dlatego tematy „healthcare’owe” są mu szczególnie bliskie.

Na co dzień doradza w sprawach związanych z dystrybucją produktów regulowanych (szczególnie na rynku aptecznym), wyrobami medycznymi i podmiotami leczniczymi. Współprowadzi też postępowania sporne z organami regulacyjnymi.

Uważa, że o prawie należy mówić konkretnie i prostym językiem. Rozwiązując problemy Klientów, szuka bezpiecznych i praktycznych rozwiązań.

Po godzinach stawia na aktywny wypoczynek, najchętniej pod żaglami lub na szlakach turystycznych. W ramach walki z pandemią zaczął trenować boks.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z wydawaniem, przenoszeniem, zmianą i cofaniem zezwoleń aptecznych,
  • Prowadzenie postępowań spornych i komunikacja z innymi organami regulacyjnymi (Rzecznik Praw Pacjenta, wojewoda, organy samorządu zawodowego lekarzy i farmaceutów),
  • Wsparcie w przygotowaniu strategii zmiany modelu dystrybucji produktów leczniczych produkowanych na rynek polski i rynki zagraniczne przez jednego z wiodących producentów leków,
  • Prowadzenie Due Dilligence przedsiębiorstw z branży Life Sciences (apteki, hurtownie farmaceutyczne, podmioty lecznicze),
  • Przygotowanie i wsparcie we wdrażaniu strategii tworzenia lub modernizacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • Bieżące doradztwo dla szpitali, przychodni i gabinetów,
  • Prowadzenie szkoleń dla podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych,
  • Przygotowywanie materiałów wewnętrznych, stanowisk legislacyjnych i procedur w oparciu o nowe i projektowane przepisy prawne,
  • Sporządzanie wniosków do organów regulacyjnych o interpretacje indywidualne przepisów w sprawach dotyczących dystrybucji produktów regulowanych.